top of page

Verifikasyon Elèv

Ranpli fòm ki anba a pou kapab verifye yon elèv. Ou pralresevwa animelak yon lyen kote w ap klike epi dirije w nan patnè nou CDLELDTPREP pou verifikasyon elèv yo. Pou nenpòt enkyetid kontakte lekòl nou an!

Student Verification

Thank you! You will be receiving an email with the next step for student verification

bottom of page