top of page

FAQ

Èske mwen ka vizite campus Florida CDL?

Wi! Nou akeyi vizitè yo nan kanpis nou an ki sitiye nan 429 North 12th Street, Haines City, Florida 33844, Etazini. Tanpri pran yon randevou lè w rele nou nan (555) 555-5555 oswa voye nou yon imèl nan info@floridacdl.com.

Ki moun ki enstriktè nan Florida CDL?

Enstriktè nou yo se pwofesyonèl ki gen eksperyans ak ane eksperyans nan endistri kamyon an. Yo sètifye pa Depatman Sekirite Otowout ak Veyikil Motor Florid epi yo devwe pou bay elèv nou yo bon jan kalite fòmasyon.

Èske mwen ka konsilte yon konseye anvan mwen enskri nan yon kou?

Absoliman! Nou konprann ke chwazi bon kou ak pwogram nan ka difisil. Se poutèt sa nou ofri konsiltasyon youn a youn ak konseye nou yo. Yo ka ede w chwazi pi bon pwogram nan epi reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou kou nou yo.

Ki plan peman ki disponib pou kou Florida CDL?

Nou ofri plan peman fleksib anfòm bidjè ou. Nou aksepte tou èd finansye, bous detid, ak sibvansyon. Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon sou opsyon peman nou yo.

Ki sa ki yon CDL e poukisa mwen bezwen li? 

Yon CDL la vle di Lisans chofè komèsyal epi li oblije opere machin komèsyal tankou kamyon, otobis, ak trelè. Yon CDL pèmèt ou kondwi atravè liy eta a, transpòte materyèl danjere, epi touche plis lajan kòm yon chofè pwofesyonèl.

Konbyen tan li pran pou jwenn yon CDL?

 Danje pwogram fòmasyon CDL la depann de kalite lisans ou vle jwenn ak lekòl ou chwazi a. Anjeneral, li pran ant 4 a 8 semèn pou konplete yon kou CDL epi pase egzamen obligatwa yo. Gen kèk lekòl ki ofri kou akselere oswa kou lannwit pou adapte orè ou.

Ki kondisyon pou w enskri nan yon pwogram fòmasyon CDL? 

 • Pou w enskri nan yon pwogram fòmasyon CDL, ou dwe satisfè kritè sa yo:

  • Fè omwen 18 an (21 si ou vle kondwi ant eta a)

  • Gen yon lisans chofè ki valab ak yon dosye kondwi pwòp

  • Pase yon egzamen fizik ak yon tès dwòg

  • Bay prèv sitwayènte oswa rezidans legal

Konbyen fòmasyon CDL koute e kijan mwen ka peye pou li?

 Pri fòmasyon CDL la varye selon lekòl la, kote a, ak kalite lisans ou vle jwenn. Pri an mwayèn varye ant $3,000 ak $7,000. Gen kèk lekòl ki ofri èd finansye, bous detid, sibvansyon, oswa prè pou ede w peye fòmasyon CDL ou. Ou ka chèche tou pou pwogram patwon-patwone ki pral kouvri ekolaj ou an echanj pou yon angajman travay. Nou nan Florida CDL Training ofri kou yo pi ba pase pri mwayèn.

Kisa mwen ka atann de pwogram fòmasyon CDL la? 

Pwogram fòmasyon CDL la gen de pati: ansèyman nan salklas ak fòmasyon dèyè volan. Nan salklas la, ou pral aprann règ wout la, règleman sekirite yo, ak operasyon debaz yo nan machin komèsyal yo. Nan fòmasyon dèyè volan an, ou pral pratike ladrès kondwi tankou fè bak, vire, pakin, ak kouple anba sipèvizyon yon enstriktè. Ou pral prepare tou pou egzamen CDL yo, ki gen ladann yon tès ekri ak yon tès wout.

Ki avantaj ki genyen nan jwenn yon CDL?

 Jwenn yon CDL ouvri anpil opòtinite pou yon karyè rekonpanse ak likratif kòm yon chofè pwofesyonèl. Ou pral kapab travay nan divès endistri tankou transpò, konstriksyon, agrikilti, oswa lojistik. Ou pral jwi tou benefis tankou orè fleksib, avantaj vwayaj, sekirite travay, ak salè konpetitif.

Ki diferan kalite lisans CDL ak andòsman?

Gen twa kalite prensipal lisans CDL: Klas A, Klas B, ak Klas C. Chak klas pèmèt ou kondwi diferan kalite veyikil komèsyal epi li gen kondisyon diferan. Klas A CDL se li ki pi konplè epi li pèmèt ou kondwi nenpòt konbinezon machin ki gen yon pwa brit 26,001 liv oswa plis, tankou traktè-trelè, tankè, oswa plat. Klas B CDL pèmèt ou kondui nenpòt sèl machin ki gen yon pwa brit 26,001 liv oswa plis, oswa nenpòt konbinezon machin ki pa satisfè kritè Klas A yo, tankou kamyon dwat, otobis, oswa kamyon benne. Klas C CDL pèmèt ou kondwi nenpòt veyikil ki pa satisfè kritè Klas A oswa B, men ki fèt pou transpòte 16 pasaje oswa plis, oswa materyèl danjere.

Anplis klas CDL yo, gen tou andòsman ki pèmèt ou kondui kalite espesifik nan machin oswa kago. Kèk nan andòsman komen yo se: H (Materyèl Danjere), N (Veyikil Tank), P (Veyikil pou Pasaje), S (Otobis Lekòl), T (Doub/Twa Trelè), ak X (Konbine Tank ak Materyèl Danjere).

Kouman pou mwen prepare pou egzamen CDL yo? 

 Egzamen CDL yo gen de pati: yon tès ekri ak yon tès wout. Tès ekri a kouvri konesans jeneral, fren lè, ak andòsman espesifik ou vle jwenn. Tès wout la evalye kapasite w pou fè enspeksyon anvan vwayaj la, konpetans kontwòl debaz, ak kondwi sou wout. Pou prepare w pou egzamen CDL yo, ou ta dwe etidye manyèl CDL la, pran tès pratik, epi revize pwosedi tès yo ak kritè nòt yo. Ou kapab tou enskri nan yon pwogram fòmasyon CDL ki pral ede w aprann konpetans ak konesans ki nesesè pou pase egzamen yo.

Ki avantaj ki genyen lè w enskri nan yon pwogram fòmasyon CDL?

Enskri nan yon pwogram fòmasyon CDL ka ede w ekonomize tan, lajan, ak konplikasyon nan jwenn CDL ou. Yon pwogram fòmasyon CDL ap ba ou benefis sa yo:

 • Enstriktè pwofesyonèl ki pral anseye ou teyori ak pratik nan kondwi machin komèsyal yo

 • Ekipman modèn ak enstalasyon ki pral prepare w pou senaryo mond reyèl la

 • Orè fleksib ak kote ki pral adapte bezwen ou ak preferans

 • Asistans pou plasman travay ak konsèy sou karyè ki pral ede w jwenn pi bon opòtinite nan endistri a

Ki opòtinite travay ak salè pou moun ki gen CDL? 

Moun ki gen CDL yo ka travay nan divès endistri ak sektè ki mande transpò machandiz oswa moun. Kèk nan tit travay komen yo se: chofè kamyon, chofè otobis, chofè livrezon, operatè ekipman lou, ak antrenè chofè. Dapre US la Biwo Estatistik Travay, salè medyàn anyèl pou moun ki gen CDL yo te $47,130 an 2020, epi kwasans travay yo te prevwa a te 2% ant 2020 ak 2030.

bottom of page