top of page
Group of students at Florida CDL with CDL instructor.

Konsènan Florida CDL Trucking School

Florida CDL se yon lekòl kamyon ki sitiye nan Haines City, Florid. Nou ofri klas Lisans Kondwi Komèsyal pou tout klas, ki gen ladan Klas A, Klas B, ak Pasaje. Enstriktè ki gen eksperyans nou yo itilize menm machin yo pou fòmasyon ak tès pou asire ke elèv nou yo abitye ak pwosesis tès la. Fòmasyon nou an ka fèt nan lang angle ak panyòl, epi nou gen yon orè kou fleksib pou akomode elèv nou yo. Avèk plis pase 15 ane eksperyans, Florida CDL se yon lekòl ki oryante pou fanmi ki bay elèv nou yo bon jan fòmasyon ak edikasyon.

Senplifye chemen w nan yon karyè kamyon ki gen siksè.

Edikasyon ki gen eksperyans

Plis pase 15 ane ekspètiz: Florida CDL School, premye chwa w pou siksè nan kamyon.

Anviwònman enklizif

Antre nan lekòl CDL nou an pou yon kominote enklizif kote tout moun ap pwospere.

Fanmi-oryante

Antre nan Kominote Sipò nou an.

Orè fleksib

Pouswiv CDL ou selon kondisyon ou yo ak opsyon orè fleksib nou yo.

Konsantre Sekirite

Sekirite w se priyorite nou. Aprann pratik kamyon responsab pou wout ki pi an sekirite.

Teknoloji-oryante

Eksperyans yon apwòch ki baze sou teknoloji nan fòmasyon nou an - kote inovasyon rankontre edikasyon pou yon eksperyans aprantisaj dinamik.

Team Leads

Dedication. Expertise. Passion.

Our team of CDL professionals is committed to excellence in commercial driving education. With years of real-world experience, our instructors emphasize safety and personalized training, ensuring each student becomes a proficient, responsible driver. We pride ourselves on a supportive learning environment where continuous improvement and respect are the keystones of our teaching philosophy.

Accessibility Statement for floridacdl.com

This is an accessibility statement from Florida CDL Training.

Conformance status

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) defines requirements for designers and developers to improve accessibility for people with disabilities. It defines three levels of conformance: Level A, Level AA, and Level AAA. floridacdl.com is fully conformant with WCAG 2.1 level AA. Fully conformant means that the content fully conforms to the accessibility standard without any exceptions.

 

Feedback

We welcome your feedback on the accessibility of floridacdl.com. Please let us know if you encounter accessibility barriers on floridacdl.com:

  • Phone: (863) 353-9794

  • E-mail: admin@floridacdl.com

  • Visitor Address: 429 North 12th Street, Haines City, Florida 33844, United States

  • @FloridaCDL

We try to respond to feedback within 1.

 

Date

This statement was created on 11 April 2024 using the W3C Accessibility Statement Generator Tool.

ENREGISTRE JODIA

Prepare pou kòmanse karyè ou kòm chofè kamyon?

bottom of page