top of page

Teknik lave kamyon pwofesyonèl

  • 15Steps

About

Èske w ap chèche amelyore konpetans ou nan endistri kamyon an? Antre nan kou teknik pwofesyonèl pou lave kamyon nou an nan Florida CDL. Nan kou konplè sa a, nou pral anseye w pi bon pratik ak teknik pou byen lave ak kenbe kamyon komèsyal yo. Enstriktè ki gen eksperyans nou yo ap gide ou nan pwosesis etap pa etap pou netwaye deyò ak enteryè divès kalite kamyon, asire yo ke yo san tach ak prezantab. Ou pral aprann sou diferan kalite pwodui netwayaj ak ekipman yo itilize nan endistri a, osi byen ke fason pou byen okipe ak jete materyèl dechè. Rive nan fen kou sa a, w ap gen konesans ak ladrès pou bay sèvis lave kamyon ki pi wo, ki fè w tounen yon avantaj enpòtan pou nenpòt konpayi kamyon oswa biznis lave machin. Pa rate opòtinite sa a pou elaji ekspètiz ou ak ranfòse karyè ou nan endistri kamyon an. Enskri nan kou teknik pwofesyonèl pou lave kamyon nou an jodi a!

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page