top of page

Kou lave ak antretyen kamyon

  • 15Steps

About

Èske w ap chèche amelyore konpetans ou nan antretyen kamyon epi kenbe flòt ou an nan pi bon kondisyon? Antre nan kou lave ak antretyen kamyon nou an nan Florida CDL. Kou konplè sa a fèt pou chofè kamyon ak manadjè flòt ki vle aprann pi bon pratik pou kenbe ak lave machin komèsyal yo. Enstriktè ki gen eksperyans nou yo ap gide ou atravè teknik ak pwosedi esansyèl pou lave kamyon yo, tankou itilizasyon ekipman apwopriye, ajan netwayaj, ak prekosyon sekirite. Ou pral jwenn tou konesans enpòtan nan antretyen kamyon, ki kouvri sijè tankou enspeksyon woutin, chèk likid, antretyen kawotchou, ak reparasyon debaz. Rive nan fen kou sa a, w ap gen ladrès ak konfyans yo efektivman kenbe ak lave kamyon ou yo, asire lonjevite yo ak pèfòmans optimal. Pa rate opòtinite sa a pou w vin yon pwofesyonèl antretyen kamyon konpetan. Enskri kounye a epi mennen biznis kamyon w lan nan pwochen nivo!

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page